VandaagOpstap


Betuws Oorlogsmuseum 'The Island'


Het museum “The Island” geeft een overzicht van de jaren 1944-1945 in de Overbetuwe. Een groot aantal voorwerpen zijn afkomstig van veteranen en inwoners van deze omgeving. Bijna elk voorwerp in het museum heeft zijn eigen verhaal, zodat je door middel van mondelinge uitleg een goed beeld van deze Betuwse periode krijgt.

Foto's

  • Betuws Oorlogsmuseum \'The Island\'

    Betuws Oorlogsmuseum \'The Island\'
 
Onjuiste informatie


Deze websites maakt gebruik van cookies. [x] melding verbergen